PRZEPISY PZW

  Aby móc łowić na wodach PZW potrzebna jest Karta Wędkarska oraz wniesienie stosownych opłat. Wszystkie potrzebne informacje znajdują się poniżej.


KARTA WĘDKARSKA

  Kartę Wędkarską wydaje odpowiednie dla miejsca zamieszkania starostwo powiatowe. U nas jest to Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim znajdujące się przy ul. Wolińskiej 7b. Przed udaniem się do starostwa należy zdać egzamin na kartę wędkarską, w tym celu należy udać się do odpowiedniego dla miejsca zamieszkania Koła Wędkarskiego. W naszym przypadku jest to Koło PZW nr 23 "WOBLER". Z reguły egzamin można zdawać w każdą środę od godziny 18 w siedzibie koła, jednak przed udaniem się tam lepiej potwierdzić dostępność terminu w sklepie wędkarskim "FISKER" w Kamieniu Pomorskim. Egzamin jest odpłatny, na egzamin udajemy się z potwierdzeniem opłaty. W chwili obecnej opłata za egzamin wynosi: dla dorosłych - 36,90zł; emerytów/rencistów - 18,45zł; młodzież od 16 do 24 lat - 18,45zł; kobiety i młodzież do 16 lat - bezpłatnie. Po zdanym egzaminie otrzymujemy zaświadczenie, z którym udajemy się do starostwa. Tam uiszczamy opłatę za wydanie karty wędkarskiej w chwili obecnej jest to 10 zł. Musimy także zabrać ze sobą zdjęcie. Poniżej wzór druku karty wędkarskiej.


WAŻNE - samo posiadanie karty wędkarskiej nie uprawnia do połowów na wodach PZW!!!


AKTY PRAWNE

1. Ustawa o rybactwie śródlądowym.

2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie.

3. Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb.

4. Odstępstwa od zasad zawartych w RAPR na wodach Okręgu PZW w Szczecinie.

5. Wykaz wód krainy pstrąga i lipienia – „wody górskie”


OPŁATY

1. Składki roczne, są ważne na dany rok kalendarzowy tj. od 01.01 do 31.12 danego roku. Opłacane tylko w Kołach PZW ze względu na konieczność wklejenia opłat do legitymacji członkowskiej.

2. Składki okresowe ważne są od daty do daty. Można je wykupić na następujące okresy (1 dzień, 3 dni, 7 dni, 14 dni, 1 miesiąc oraz 3 miesiące). Opłaty te wnosi się tylko i wyłącznie na konto PZW.

AKTUALNE WYSOKOŚCI OPŁAT I DRUKI DO POBRANIA